3.9.10

3η Σεπτέμβρη...


Τρεις του Σεπτέμβρη και Φέτος. 
Και ενώ τα ζιβάγκο πιάσαν σκώρους 
και σκονίζονται σε μπαούλα στη σοφίτα, 
τα γερόντια ακόμα περιμένουν να 
τα κεράσεις τσικουδιά στους καφενέδες...... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: